MŁODZIEŻ

Młodzież od 9 do 17 roku życia

Zajęcia będą prowadzone w następujących grupach:

    1. Nauka pływania.
    2. Doskonalenie pływania dzieci.

Każdy opiekun dziecka wypełniając kartę zgłoszeniową oświadcza, że dziecko nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do zajęć w wodzie oraz deklaruje zgodę na uczestnictwo w zajęciach w wodzie i akceptuje regulamin.