Młodzież

Młodzież od 9 do 17 roku życia
Zajęcia będą prowadzone w następujących grupach:
  • Nauka pływania.
  • Doskonalenie pływania dzieci.
Każdy opiekun dziecka wypełniając kartę zgłoszeniową oświadcza, że dziecko nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do zajęć w wodzie oraz deklaruje zgodę na uczestnictwo w zajęciach w wodzie i akceptuje regulamin.