Małe dzieci

Dzieci od 1 do 4 roku życia

Zabawy w wodzie fantastycznie wpływają na rozwój małego dziecka. Poprawiają koordynację i estetykę jego ruchów. Wpływają na rozwój napięcia mięśniowego, czyli siłę pracy mięśni i sposób, w jaki dziecko z nich korzysta. Regulują tor oddychania. Oddziaływują na rozwój czucia i świadomości jego własnego ciała, równowagi – wszystkich zmysłów! To wszystko ma ogromny wpływ na rozwój emocjonalny, poznawczy i społeczny małego dziecka. Ale przede wszystkim jest to wspaniała zabawa dla wszystkich.
Zajęcia odbywają się wspólnie z opiekunami, gdyż na tym etapie rozwoju dziecka istnieje olbrzymia więź emocjonalna dziecka z rodzicami i opiekunami.

Celem zajęć w wodzie na tym etapie jest oswojenie dzieci z wodą oraz nauczenie ich swobodnego poruszania się w wodzie wykorzystując naturalną pływalność każdego człowieka. U małych dzieci poprzez zabawę wprowadzamy elementy techniki pływania niezbędne w dalszym etapie nauczania pływania.

Każdy opiekun dziecka wypełniając kartę zgłoszeniową oświadcza, że dziecko nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do zajęć w wodzie oraz deklaruje zgodę na uczestnictwo w zajęciach w wodzie i akceptuje regulamin