HALLIWICK

Nauka pływania wg Koncepcji Halliwick opracowana została przez James’a McMillan’a, który w 1949 r. rozpoczął pracę w Szkole dla Dziewcząt Halliwick (The Halliwick School for Girls) , w Southgate w Londynie. Koncepcja Halliwick stosowana jest z ogromnym powodzeniem na całym świecie, przeznaczona jest nie tylko dla osób niepełnosprawnych. W koncepcji tej wykorzystuje się zabawy, gry oraz różnego rodzaju aktywności celem oswojenia i przystosowania psychicznego do wody. Wynikiem tego jest niezależne poruszanie się w wodzie i pływanie. Jest ona szczególnie ceniona przez terapeutów jako jedna z form kompleksowej rehabilitacji dzieci i dorosłych z uszkodzeniami układu nerwowego, z zaburzeniami słuchu i wzroku, jak również z zaburzeniami emocjonalnymi.
Koncepcja ta bazuje na poznaniu naukowych podstaw hydrostatyki, hydrodynamiki i biomechaniki ciała. Okazała się ona metodą bezpieczną i odpowiednią dla ludzi w każdym wieku, zarówno dla osób niepełnosprawnych jak i sprawnych.Sesje w wodzie odbywają się w grupach tworzonych przez 5 par. Każdą parę stanowi instruktor z pływakiem, którzy pracują razem, aż do momentu osiągnięcia pełnej niezależności przez pływaka.
Pomoc instruktora i środowisko wodne umożliwia pływakom torowanie prawidłowych wzorców ruchu niemożliwych do wykonania na lądzie. Po początkowym przystosowaniu psychicznym do wody poznają oni zasady kontroli równowagi, a następnie dochodzą do poziomu umożliwiającego zerwanie bezpośredniego kontaktu z instruktorem. Wtedy, często pierwszy raz w życiu, doświadczają niezależności i samodzielności ruchu.
Praktyczne poznanie siły wyporu wody, turbulencji i mechanizmów poruszania się w niej, daje umiejętności, których końcowym efektem jest poczucie bezpieczeństwa oparte na znajomości środowiska wodnego i zdolności kontrolowania w nim swoich ruchów. Każdy, kto chce prowadzić zajęcia w wodzie, musi sam odczuć na sobie jaki wpływ wywiera środowisko wodne na organizm i jakie pociąga to za sobą zmiany fizjologiczne (szczególnie w układzie oddechowym). Tylko w ten sposób może dobrze przygotować się do prowadzenia nauki swobodnego poruszania się w wodzie i pływania.
 
Każdy opiekun dziecka wypełniając kartę zgłoszeniową oświadcza, że uczestnik zajęć nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do zajęć w wodzie oraz wyraża  zgodę na uczestnictwo w zajęciach w wodzie i akceptuje regulamin.