DZIECI

Dzieci od 4 do 9 roku życia

Zajęcia będą prowadzone w następujących grupach:

    1. Nauka pływania 4 latki.
    2. Nauka pływania dzieci 5-9 lat.
    3. Doskonalenie pływania dzieci 5-9 lat.

Każdy opiekun dziecka wypełniając kartę zgłoszeniową oświadcza, że dziecko nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do zajęć w wodzie oraz deklaruje zgodę na uczestnictwo w zajęciach w wodzie i akceptuje regulamin.