Dzieci

Dzieci od 4 do 9 roku życia
Zajęcia będą prowadzone w następujących grupach:
  • Nauka pływania 4 latki.
  • Nauka pływania dzieci 5-9 lat.
  • Doskonalenie pływania dzieci 5-9 lat.
Każdy opiekun dziecka wypełniając kartę zgłoszeniową oświadcza, że dziecko nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do zajęć w wodzie oraz deklaruje zgodę na uczestnictwo w zajęciach w wodzie i akceptuje regulamin.