Dorośli

Nauka Pływania

Podczas zajęć oswajamy uczestników z wodą, przełamujemy ich lęki, oduczamy złych nawyków ruchowych wprowadzając poprawne. W kolejnym etapie nauczamy techniki pływania 4 stylami pływackimi: stylem dowolnym (zwanym kraulem), stylem grzbietowym (zwanym grzbietem), stylem klasycznym (zwanym żabką), stylem motylkowym (zwanym delfinem).

Doskonalenie pływania

Podczas zajęć doskonalenie pływania poprawiamy uczestnikom technikę pływania poszczególnych stylów pływackich.

Każdy wypełniając kartę zgłoszeniową oświadcza, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do zajęć w wodzie oraz  deklaruję zgodę na uczestnictwo w zajęciach w wodzie i akceptuje regulamin.