Zajęcia ferie zimowe

Na podstawie zebranych informacji od Klubowiczów podjęliśmy decyzję o nie organizowaniu zajęć sportowych w czasie ferii zimowych.
Dni wolne od zajęć, które były planowane na podstawie pierwszej wersji terminu ferii zimowych i zostały podane w harmonogramie z zapisem i opłatami tj.
– grupa poniedziałkowa 1 i 8 luty, 
– grupa piątkowa 5 i 12 lutego, 
zostały przełożone na 4 i 11 stycznia oraz na  8 i 15 stycznia – opłaty nie ulegają zmianom.

 

 

 

 

Zawieszenie zajęć pływania od dnia 19 października 2020r.!

UWAGA!!!
Ze względu na wprowadzenie nowych wytycznych związanych z epidemią COVID-19 od dnia 19 października 2020 roku zajęcia pływania organizowane przez UKS SP 23 Lublin są zawieszone do odwołania. Wszystkie zajęcia będą rozliczone po wznowieniu zajęć. Prosimy sprawdzać informację na naszym fanpagu i stronie internetowej. W przypadku pytań prosimy pisać e-mail na adres: szkolaplywania@uks23lublin.pl

Regulamin korzystania z krytej pływalni przy Szkole Podstawowej nr 23 im. Olimpijczyków Polskich w Lublinie

Kochani w poniedziałek 21 września br. ruszamy z zajęciami na krytej pływalni przy Szkole Podstawowej nr 23 im. Olimpijczyków Polskich w Lublinie zgodnie z harmonogramem wysłanym w mailu. Zapoznajcie się z regulaminem korzystania w krytej pływalni przygotowanych przez szkołę w związku z COVID-19.

Zasady korzystania z krytej pływalni 
obowiązujące od 21 września 2020 r.

1.    Zakaz wejścia dla osób chorych.

 

2.    Każdy wchodzący na teren krytej pływalni przy wejściu do obiektu, ma obowiązek dezynfekcji rąk i wpisania się w Rejestrze wejść /wyjść.

 

3.    Dzieci w grupach zorganizowanych rejestruje instruktor/nauczyciel, zgodnie z załącznikiem nr 9, i przekazuje pracownikowi szatni. Instruktor/nauczyciel posiada przy sobie listę „szybkiego kontaktu z rodzicami”.

 

4.    Dorośli użytkownicy basenu  mają obowiązek noszenia osłon nosa i usta w przestrzeniach ogólnodostępnych.

 

5.    Opiekun dziecka wchodzi tylko do „STREFY RODZICA”. Opiekun ma prawo wejść do szatni z dzieckiem do lat 7, aby pomóc przebrać, ubrać i wysuszyć mu się.

 

6.    Zakazuje się wstępu na teren krytej pływalni  rodzicom/opiekunom i innym osobom, które nie korzystają z usługi obiektu.

 

7.    Ograniczony został pobyt w obiekcie do czasu pływania i przebierania się. Szkoła nie organizuje poczekalni.

 

8.    Prosimy rodziców o przyprowadzanie dzieci na 15 minut przed rozpoczęciem zajęć oraz odbieranie bezpośrednio po zakończonych zajęciach.

 

9.    Podczas korzystania z hali basenowej nie ma obowiązku noszenia osłon nosa i ust.

 

10.       Pomiędzy osobami stojącymi w kolejce, w szatni, przebieralni, w toaletach, pod natryskami należy zachować dystans społeczny.

 

11.       Pamiętaj o obowiązkowej i starannej kąpieli oraz umyciu całego ciała pod natryskiem przed wejściem do hali basenowej.

 

12.       Szkoła nie organizuje poczekalni dla rodziców/ opiekunów dzieci uczestniczących w zajęciach. W związku z tym, rodzice/ opiekunowie po przyprowadzeniu dzieci i pomocy im w przebraniu się opuszczają budynek szkoły; i odbierają je bezpośrednio po zakończonych zajęciach.

 

13.       Rodzice/opiekunowie  mogą wejść na teren szatni pływalni SP23 (przy zachowaniu wszelkich procedur bezpieczeństwa, w tym stosowania osłony ust i nosa) w celu pomocy w przebraniu/ ubraniu się dzieciom do lat 7. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy rodzice/ opiekunowie także korzystają z pływalni.

 

14.       Trybuny zostały wyłączone z użytkowania.

 

15.       Osoby będące w szatni przebierają się i przechodzą na plażę, tam czekają na ławeczkach i czekają na sygnał ratownika/instruktora na wejście do wody. W tym czasie osoby wychodzące z wody przechodzą do szatni.

 

16.       Drzwi wejściowe na teren pływalni są zamykane i otwierane 15 minut przed zajęciami.

 

 

 

Liczymy na zrozumienie i dobrą współpracę z Państwem.